ELSA Aarhus

Marketing
Som Vice President for Marketing har man det primære ansvar for at sprede kendskabet til ELSA Aarhus og fremme afsætningen af vores arrangementer til de studerende på Juridisk Institut. Ligeledes er man ansvarlig for at promovere vores samarbejdspartnere, specielt i forbindelse med arrangementer i samarbejde med dem. 

I Marketing er vi således overordnet ansvarlige for alt, hvad der hedder markedsføring af ELSA Aarhus og foreningens aktiviteter. 

Dette indebærer for det første opslag på Facebook, LinkedIn og Instagram.
Desuden står Marketing for promoveringen af foreningens arrangementer, hvilket indebærer oprettelse af Facebook-begivenheder samt coverbillede hertil, fotografering til arrangementer m.v. 
Ligeledes udarbejder Marketing materiale (annoncer) til det fælles juridiske studenterblad, Paragraf, der udkommer hver måned. Derudover står vi for at opdatere og vedligeholde ELSA Aarhus’ hjemmeside. 
Sidst, men mindst er Marketing ansvarlig for at udarbejde materiale til procedurekonkurrencen, herunder markedsføring, banner, roll-up, diplomer, pointtavle. 

Arbejdet i Marketing indebærer et tæt samarbejde med de andre områder internt i ELSA Aarhus, hvilket giver et rigtig godt indblik i, hvad de arbejder med, og desuden betyder det, at man er så heldig at få en masse gode timer med de andre søde bestyrelsesmedlemmer.