ELSA Aarhus

President
Arbejdet som president, eller formand, omhandler 3 punkter, og kendes i ELSA-netværket som BEE. BEE står for Board Management, External Relations og Expansion. 

Board Management
Herved forstås, at formanden skal sikre, at bestyrelsesarbejdet fungerer. Dette sker ved løbende at være i kontakt med de forskellige bestyrelsesmedlemmer, og sikre at hvert medlem har de bedste forudsætninger for at yde den bedst mulige indsats. Formanden skal have et godt kendskab til ELSA som en helhed, og skal kunne sparre med de forskellige bestyrelsesmedlemmer om at udvikle og styrke foreningen. 

External Relations
Formanden står for at fastholde og pleje relationer til samarbejdspartnere. Formanden er således ansvarlig for at samarbejdet er velfungerende, og begge parter får mest muligt udbytte ud af samarbejdet. Dette sker gennem løbende dialog og evaluering af samarbejdet ved udgangen af dette. 

Expansion
Formanden skal have et overblik over alle foreningens aktiviteter. Gennem kendskab til dette og dialog med bestyrelsen skal formanden undersøge nye samarbejdsmuligheder og etablere kontakt til potentielle samarbejdspartnere. Derudover skal formanden sørge for at foreningen får nye medlemmer.