ELSA Aarhus

Secretary General (Næstformand)
Som næstformand har man ansvaret for, at alt fungerer internt i bestyrelsen. Man sørger for, at alle bestyrelsesposter har de optimale forudsætninger for at udføre deres arbejde på bedste vis, og derved give de studerende de bedst mulige tilbud. 

Man er ansvarlig for indmelding af alle nye og gamle medlemmer og sidder også altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed. 

Sammen med Marketing er man desuden ansvaret for indholdet på ELSA Aarhus’ hjemmeside.