10.000 kr. til udvikling af dit juridiske talent

Andersen Partners Legatet uddeles årligt til to jurastuderende ved et dansk universitet. Der uddeles to legater på hver 10.000 kroner.
For at komme i betragtning til legatet skal du være jurastuderende på minimum 3. år af bachelordelen ved et dansk universitet.

Der uddeles støtte til forskellige formål, herunder specialeskrivning, studieophold i udlandet eller andet, som Andersen Partners bedømmelsesudvalg vurderer vil  understøtte udviklingen af netop dit juridiske talent. Andersen Partners inviterer de ti mest kvalificerede ansøgere på gourmetmiddag med efterfølgende legatoverrækkelse på vores hovedkontor i Kolding

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2017.

Læs mere om Andersen Partners Legatet og hent ansøgningsskema på:

http://www.andersen-partners.dk/da/legat

Samarbejdspartnere