ELSA Aarhus

Treasurer
Som Treasurer i ELSA (bedre kendt under betegnelsen kasserer), er den primære opgave at holde styr på ELSA Aarhus’ økonomi. Det indebærer at bogføre og føre regnskab, udarbejde budgetter, godkende budgetter, samt opkræve sponsorater fra samarbejdspartnerne. Det kan umiddelbart lyde trivielt, men der er en række fordele med posten. Som kasserer har du hele tiden en føler ude hos hvert key-area, der løbende skal bruge penge til projekter inden for deres eget område. Derfor har kassereren i kraft af posten, en god fornemmelse af, hvad der går og rør sig i bestyrelsen. Kassereren har endvidere et tæt samarbejde med formanden, som blandt andet fungerer som sparringspartner. Der er (ligesom med alle de andre poster) altid rig mulighed for at påtage sig ekstra opgaver, og på den måde deltage endnu mere i ELSA’s talrige projekter. Som kasserer bliver du en del af den store ELSA familie, som byder på et stort fagligt og socialt netværk.