ELSA Aarhus

Seminars & Conferences
Arbejdet i ELSA Aarhus, Seminars & Conferences, kan opdeles i to kategorier – Summer ELSA Law School og Udlandstur.

Summer ELSA Law School (SELS)
Som Vice President for SELS er det primære ansvar inden for dette område hvert bestyrelsesår at få afviklet Summer ELSA Law School. Derudover har man også en del af ansvaret for formidling af muligheden for at blive en del af ELSA Delegations. Slutteligt er man ligeledes medansvarlig for formidling af ELSA Day den sidste onsdag i november.

Udlandstur
Som Vicepresident for Udlandstur er den primære opgave at arrangere og afholde ELSA Aarhus’ årlige udlandstur, som i år 2020 går til London. Derudover er man, sammen med Vice President for SELS, ansvarlig for formidling og promovering af ELSA Delegations-programmet samt ELSA Day. Delegations er en eksklusiv mulighed for at komme ud som observatør og overvære internationale organisationers udarbejdelse af juridiske dokumenter. ELSA Day er en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes hvert år på den sidste onsdag i november. Formålet hermed er at promovere ELSA samt et tema, som fastsættes fra år til år.